GRZEWCZE I CHŁODZĄCE OBIEGI ZAMKNIĘTE

Obiegi zamknięte są powszechnie obecne w sektorze przemysłowym, a wydajność procesów technologicznych jest związana z ich skutecznością. W tego typu układach często występującym problemem jest korozja (w szczególności, gdy wykorzystywana jest mieszanina glikolu z wodą), a w jej konsekwencji występujące złoża osadów i zatory, które mogą zaburzyć funkcjonowanie układu.

Technologia „Clean Light” pozwala na usunięcie osadów organicznych, nieorganicznych, tlenku żelaza oraz szlamu z obiegu zamkniętego bez konieczności zatrzymywania instalacji. Nie jest wymagane opróżnianie oraz płukanie układu po czyszczeniu, dzięki czemu eliminowana jest konieczność odprowadzania ścieków.

“Acquaflex posiada pełną gamę produktów (certyfikowanych przez niezależne instytucje), zapobiegających powstawanie korozji, odkładanie się kamienia i wzrostu osadów mikrobiologicznych. Szeroka gama produktów zapewnia możliwość zabezpieczenia wszystkich rodzajów układów, w zależności od jakości wody uzupełniającej, temperatury wody, rodzaju materiałów oraz stężenia glikolu.

Aby osiągnąć ten cel Acquaflex projektuje i dostarcza:

  • Technologię "Clean Light"czyszczenie online, bez konieczności zatrzymywania pracy instalacji oraz opróżniania i płukania układu
  • Cleaning in none aggressive conditions
  • Czyszczenie w nieagresywnych warunkach
  • Produkty skutecznie zabezpieczające układ przed korozją i kamieniem zatwierdzone przez SNF CIAS
  • Inhibitory korozji dedykowane do wody glikolowej oraz wody przegrzanej (do 230 ° C)
  • Środki biobójcze z efektem biostatycznym
  • Technologie czyszczące przed pierwszym uruchomieniem systemu
circuiti2